Huurcheck

Alle woningen die ZY Makelaars verhuurt zijn én gecontroleerd én geborgd. Dit betekent dat het werkproces van de makelaar die deze woning aanbiedt, is gecontroleerd en goedgekeurd.

Gecheckt is of de gevolgde procedures zorgvuldig, juist en volgens een vastgesteld kader zijn verlopen. ZY Makelaars borgt hiermee de kwaliteit en integriteit van de verhuurbemiddeling.

Het logo geeft je als huurder de zekerheid dat de makelaar alle gegevens van zowel de verhuurder als de woning grondig heeft gecontroleerd en dat je de juiste overeenkomsten aangeboden krijgt ter ondertekening. Zij controleert dit werkproces in samenwerking met Huurcheck Nederland.

Dit logo geeft je als verhuurder de zekerheid dat de huurder gescreend is zodat je daadwerkelijk weet wie je huurder is. Zo is o.a. de kredietwaardigheid gecontroleerd, de identiteit en het huurverleden van de huurder. Tevens voldoet de huurovereenkomst aan de meest actuele juridische eisen.

Wanneer je zaken doet met ZY Makelaars, een VBO-makelaar, dan weet je zeker dat hij of zij gehouden is aan de statuten, reglementen en Beroeps- en gedragscode van VBO vereniging van makelaars en taxateurs. Dat betekent dat je in geval van een geschil je klacht ter behandeling neer kunt leggen bij de Geschillencommissie Makelaardij of bij het Tuchtcollege Makelaardij Nederland.

Algemene aanvullende informatie

VBO vereniging voor makelaars en taxateurs. VBO behartigt de belangen van meer dan 1.400 makelaars, taxateurs en huurbemiddelaars. De vereniging heeft verschillende expertisegroepen namelijk Zakelijk Vastgoed, Wonen en Verhuur en daarnaast allerlei Commissies waaronder voor Data en Zakelijk Vastgoed (www.vbomakelaar.nl).

Huurcheck Nederland bewaakt als validatie-instituut de kwaliteit van de dienstverlening van geregistreerde makelaars actief in verhuur. Huurcheck Nederland controleert op de uitvoer van een degelijke verhuurtransactie. Door de innovatieve Huurcheck Nederland validatiesoftware worden alle individuele verhuurtransacties stuk voor stuk onafhankelijk getoetst op regelgeving en (ver)huurveiligheid zoals screening, onderzoek en verantwoording.

Wil je je huis verkopen of verhuren?

We komen graag met je in gesprek. Je kunt ons telefonisch bereiken via 076 - 560 06 47 of via ons contactformulier.