Werkwijze huren

Ga je huren via ZY Makelaars, dan betaal je géén administratie- en/of bemiddelingskosten!

Uiteraard willen wij je optimaal van dienst zijn. Om in aanmerking te komen voor één van onze huurwoningen, hanteren wij de volgende spelregels:

Inkomensnorm, je bruto maandinkomen dient minimaal gelijk te zijn aan circa 4 maal de huurprijs. 
Voor een zelfstandig ondernemer, gepensioneerde en/of vermogende gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken.

De formulieren die wij nodig hebben voor de beoordeling of je in aanmerking komt voor de woning zijn:

 • kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart met inzage)
 • kopie voorzijde bankpas
 • kopie (digitaal) bankafschriften met de laatste 3 betalingen van de huur/hypotheek
 • verklaring van uw vorige verhuurder of hypotheekverstrekker waaruit blijkt dat er geen betalingsachterstand is
 • een uittreksel BRP of screenshot van MijnOverheid waarop naam + huidig adres zichtbaar zijn (per persoon op 1 pagina, geen screenshot van telefoon).

Loondienst

 • recente (niet ouder dan 1 maand) werkgeversverklaring of arbeidsovereenkomst (bij een nieuw dienstverband)
 • salarisoverzicht van de laatste 3 maanden
 • kopie (digitaal) bankafschriften met de laatste 3 salarisstortingen

Zelfstandig ondernemer

 • recent uittreksel Kamer van Koophandel
 • jaarverslag van de afgelopen 2 jaren en een accountantsverklaring (met benoeming van het netto resultaat van de afgelopen 12 maanden en prognose komende 12 maanden)

Overige situaties, waaronder pensioengerechtigde en/of vermogende

 • meest recente IB aangifte
 • 3 recente inkomensoverzichten/vermogensoverzicht (bijvoorbeeld uitkeringsbewijs en/of spaarrekening etc.)
 • kopie (digitaal) bankafschriften met de laatste 3 bijschrijvingen van het inkomen

Waarborgsom/bankgarantie

Bij het aangaan van een huurovereenkomst vragen wij een waarborgsom of bankgarantie ter waarde van eenmaal de huurprijs. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij gemeubileerde woningen, zelfstandig ondernemerschap of onvoldoende inkomen) kan een hogere waarborgsom of bankgarantie worden gevraagd.

ZY Makelaars maakt voor de beoordeling gebruik van de diensten van Huurcheck Nederland.

Wil je je huis verkopen of verhuren?

We komen graag met je in gesprek. Je kunt ons telefonisch bereiken via 076 - 560 06 47 of via ons contactformulier.